Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Συμμετοχή στο εργαστήριο CycleLogistics στην έκθεση Ecologistiek 2013

Μαζί με άλλους είκοσι συμμετέχοντες από την Ολλανδία , το Βέλγιο , τη Γαλλία , το Λουξεμβούργο συμμετείχε η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης σε εργαστήριο με θέμα « Δημιουργία και Λειτουργία Επιχείρησης Παραδόσεων με Ποδήλατα " που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια την έκθεσης και συνεδρίου Ecologistiek 2013 στο Ahoy Rotterdam στις 8 Οκτωβρίου 2013 . Φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι το 25 % των μετακινήσεων στις αστικές περιοχές περιλαμβάνουν μεταφορά ελαφρών φορτίων με μηχανοκίνητα οχήματα , οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες των ποδηλάτων φορτίου να αναλάβουν αυτά τα ταξίδια . Τα θέματα που αναλύθηκαν στο εργαστήριο ανάμεσα σε άλλα αφορούσαν την επιλογή του σωστού ποδηλάτου , την εμπορία και την προώθηση , στον τομέα & είδη υπηρεσιών , την τιμολόγηση και τον καθορισμό των περιοχών παράδοσης και τους πιθανούς πελάτες.

Το εργαστήριο διευθύνεται από την εταιρεία Outspoken Delivery επιχείρηση διανομής με ποδήλατα που εδρεύει στο Cambridge και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CycleLogistics χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. για την προώθηση της χρήσης των ποδηλάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων .

Το εργαστήριο θα επαναληφθεί στην Θεσσαλονίκη , κατά την διάρκεια του συνεδρίου Biciklopedia 2013, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου και στη Βιέννη την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου.