ΤΙ

Maintenence_7_
Οι εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο, ξεπέρασαν το στάδιο της εξειδικευμένης αγοράς και αποτελούν πλέον μια σοβαρή εναλλακτική λύση για τη μεταφορά ελαφρών εμπορευμάτων στα κέντρα των πόλεων. Μέχρι στιγμής, αυτό έχει επιτευχθεί με:

  •  την επικοινωνία του θέματος και τις δυνατότητες των ποδηλάτων στις επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών, προκειμένου να αντικατασταθούν περισσότερες μεταφορές εμπορευμάτων από αυτοκίνητα με ποδήλατα φορτίου. Υφιστάμενες εταιρείες ταχύ-μεταφορών με ποδήλατα ενθαρρύνονται να μεταφέρουν βαρύτερα φορτία με τη χρήση ηλεκτρικής υποβοήθησης
  •  την παροχή κινήτρων για τους δήμους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και πολιτικές για τις εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο, για να αναζητήσουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ποδήλατα φορτίου για τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επωφεληθούν από τις εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο
  •  την ενθάρρυνση των ιδιωτών να χρησιμοποιήσουν ποδήλατα φορτίου, ρυμουλκούμενα και καλάθια για να μεταφέρουν τα ψώνια τους ή εξοπλισμό για την βόλτα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ότι οι λιανοπωλητές παρέχουν στους πελάτες κίνητρα και την απαραίτητη υποδομή
  •  τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με διάφορα προϊόντα μεταφοράς φορτίου με ποδήλατο (ποδήλατα φορτηγά, ρυμουλκούμενα, ηλεκτρικούς κινητήρες, τσάντες και καλάθια), και την προώθηση τους σε πιθανούς καταναλωτές (ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα) σε όλη την Ευρώπη με πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες. Λειτουργεί ήδη ένας on-line κατάλογος προϊόντων για ποδήλατα φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τσάντες και βαλίτσες

  • με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Cyclelogistics- ως το πρώτο επαγγελματικό φορέα που εκπροσωπεί και στηρίζει τις ανάγκες των εταιρειών εμπορευματικών μεταφορών με ποδήλατο σε όλη την Ευρώπη.

 iee_logo_horizontal_supportedby

                                                cl_footer_2_new