ΓΙΑΤΙ

shoppingΌπως έχουν τα πράγματα σήμερα, σχεδόν το 100% των εμπορευματικών μεταφορών  στις πόλεις γίνεται από μηχανοκίνητα οχήματα, που κυμαίνεται από το προσωπικά αυτοκίνητα μέχρι εμπορικά φορτηγά. Ελαφριά εμπορεύματα μεταφέρονται συχνά σε πολύ μικρές αποστάσεις από βαρέα οχήματα. Οι ίδιοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά το αυτοκίνητό τους με τον ίδιο τρόπο, παρά το γεγονός ότι oi μισές διαδρομές στις αστικές περιοχές είναι μικρότερες από 5 χιλιόμετρα και ως εκ τούτου, θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν με το ποδήλατο.

Περίπου οι μισές από αυτές τις διαδρομές αφορούν μεταφορά εμπορευμάτων. Ακόμη και αν η διάρκεια των διαδρομών και η δυνατότητα για αλυσιδωτές διαδρομές ληφθεί υπόψη, παραμένει ένα δυναμικό 25% του συνόλου των διαδρομών που θα μπορούσαν να μετατοπιστούν από τα μηχανοκίνητα οχήματα σε λύσεις που σχετίζονται με την ποδηλασία.

Εξίσου προφανή είναι τα οφέλη που προκύπτουν από ένα τέτοιο επίτευγμα για τους δήμους, τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους:

  •  Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές CO2

  • Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, των επιπέδων θορύβου και της ρύπανσης

  • Αύξηση του χώρου για τους πολίτες

  • Αύξηση της ποιότητας ζωής στην πόλη.