ΠΟΙΟΣ

H Πράσινες Διαδρομές Κοιν.Σ.Επ, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εμπορευματικών Μεταφορεών με Ποδήλατο (ECLF) για την προώθηση των εμπορευματικών μεταφορών με ποδήλατο, ανέλαβε εθελοντικά την λειτουργία του Σημείου Επαφής CycleLogistics για την Ελλάδα και την δημιουργίαςενός Εθνικού Φορέα για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ποδήλατα για εμπορευματικές μεταφορές.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Πράσινες Διαδρομές Κοιν.Σ.επ.
Ιακώβου Πολυλά 6
54248 Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνος: Γιώργος Φαρφαράς (6936 888967)